Krystalizacja miodu

Większość miodów po pewnym czasie ulega krystalizacji, tzn. ze stanu ciekłego (patoki) przechodzą w stan stały (krupiec). Istnieje szereg czynników które mają wpływ na szybkość przebiegu krystalizacji miodu, a najważniejszymi są: temperatura, stężenie miodu czyli zawartość wody, oraz skład chemiczny miodu (głównie jakość zawartych cukrów w miodzie).


Proces krystalizacji bywa czasem niesłusznie nazywany „scukrzeniem” lub „cukrzeniem się” miodu i uważany przez laików za proces dyskwalifikujący miód jako pełnowartościowy produkt spożywczy. Krystalizacja jest naturalnym procesem, który zawsze zachodzi w prawdziwym miodzie. Krystalizacja nie zmienia jego właściwości odżywczych, ani działania leczniczego a czas potrzebny do zbrylenia zależy od rodzaju miodu.