Co to jest miód

Miód pszczeli jest naturalnym produktem o charakterystycznym słodkim smaku, swoistym aromacie, barwie od jasnożółtej do ciemnobrązowej, wytwarzany z nektaru kwiatowego lub spadzi. Według definicji Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wyżywienia i Rolnictwa jest to słodka substancja, wytwarzana przez pszczoły z wydzielonego soku nektarników względnie innych słodkich soków, pojawiających się na żywych roślinach, pobierana przez pszczoły, przez nie przerabiana, wzbogacana w ich organizmie własnymi substancjami i zmagazynowana w komórkach plastrów do czasu jej dojrzewania. Świeży miód, tak zwana patoka, jest płynny i może zawierać do 20% wody. Wcześniej czy później wszystkie miody krystalizują. Skrystalizowany miód nazywa się krupcem. Miód jest środkiem odżywczym i leczniczym. Rozróżnia się miody nektarowe, spadziowe oraz nektarowo-spadziowe.

Jośko F., Leksykon pszczelarstwa, Opole, 1997, P.P.H. „Pasieka”


Rodzaje miodów

Miód nektarowy

Podstawowym surowcem, z którego powstaje miód, jest słodka, wonna substancja, zwana nektarem, wytwarzana przez kwiaty i zwabiająca owady – zapylacze. Nektar wydzielany jest przez specjalne gruczoły, zwane nektarnikami. Najczęściej występują nektarniki kwiatowe. Prócz nektarników kwiatowych spotykamy w przyrodzie nektarniki pozaświatowe, występujące na różnych częściach rośliny np. na ogonkach liściowych czy listkach okrywy.
Głównym składnikiem nektaru są węglowodany: glukoza, fruktoza oraz sacharoza. Aromat miodu, charakterystyczny dla każdego jego gatunku zależy przede wszystkim od lotnych substancji zapachowych zawartych w nektarze. O kolorze miodu decydują w dużej mierze barwniki roślinne znajdujące się w nektarze. Należą do nich żółty karoten i ciemnożółty lub zielony ksantofil.

Miód spadziowy

Drugim rodzajem surowca miodowego jest spadź, składająca się głównie z wydalin żerujących na roślinach mszyc, rzadziej czerwców. Spadź jest zasadniczo sokiem roślinnym, z którego mszyce i czerwce pobrały części białkowe, a w zamian wzbogaciły go wydalinami własnego organizmu. Dlatego barwa, smak, zapach i konsystencja miodu spadziowego zależą przede wszystkim od jakości soku roślinnego, częściowo zaś od owadów wydalających spadź. Świerk jest drzewem, na którym żeruje największa liczba gatunków owadów produkującą znaczną ilość spadzi. W Polsce najobfitszym źródłem spadzi jest jodła. 
Spadź jest gęściejsza niż nektar. Poza tym zawiera ona oprócz sacharozy również melecytozę, rafinozę oraz pewna ilość dekstryn, co powoduje, że odznacza się dużą zawartością składników mineralnych.

Wojtacki M., Produkty pszczele i przetwory miodowe, Warszawa, 1988, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne